5651 Sayılı Kanun Nedir?

tarafından
279
5651 Sayılı Kanun Nedir?

Bilişim suçlarında önemli artışların meydana gelmesiyle birlikte kamu kurumları ve devlet tarafından bu alanda önemli adımlar atılmaya başlandı. Bu mücadelenin daha da güçlü hale getirilmesi amacıyla da 5651 sayılı Kanun yürürlüğe alındı. Bu kanun çerçevesinde internet ortamında gerçekleştirilen yayınların düzenlenmesi, ortak/genel ağ kullanımlarının denetim altına alınması ve bu kanallar aracılığı ile işlenen suçlara karşı mücadelenin sürdürülebilmesi amaçlanıyor. 2007 yılında yürürlüğe alınan bu 5651 yasası ile ilgili olarak pek çok kişi tam olarak bilgiye sahip değil.

5651 Sayılı Kanun Kimleri Kapsıyor?

2007 yılında yürürlüğe giren 5651 sayılı internet kanunu ile birlikte kablolu veya kablosuz bağlantı araçları ile kurum veya bölge bünyesinde toplu olarak müşteri veya çalışanlara kullanım için internet erişiminin açılması durumunda kapsama girmektedir. Kanun kapsamında;

Oteller,

Alışveriş merkezleri,

Üniversiteler,

Kafeler,

İnternet kafeler,

KOBİ’ler,

Fabrikalar,

Gibi toplu internet kullanımının söz konusu olduğu tüm kurum ve kuruşlar yer almaktadır. Kanun dahilinde sunulan hizmet müşterilere yönelik ya da çalışanlara yönelik olması fark etmeksizin gerekli koşulların sağlanması yasal zorunluk taşımaktadır.

5651 Sayılı Kanun Sorumlukları Nelerdir?

Yürürlükte olan 5651 sayılı kanun çerçevesinde toplu internet hizmeti sağlayan tüm kurum ve kişiler tarafından kanunun getirdiği sorumlulukların yerine getirilmesi gerekmektedir. Kanun ile birlikte kapsamda bulunan kişilere getirilen sorumlulukların başında ise “loglama” olarak belirtilen tüm erişimin kayıt altına alınması gerekmektedir. Daha genel ifade ile sistem dahilindeki her bir hareketin kayıt altına alınmasıdır.

5651 sayılı kanuna göre loglama işlemleri toplu internet erişimi sunan tüm kurum ve kişilerin sundukları internet hizmetine erişim sağlayan kullanıcıların tüm hareketlerini kayıt altına alınmasını sağlar. Bunun için günümüzde kapsamlı yazılım çözümleri sağlayan hizmetler bulunuyor. Kanun kapsamında bulunan kişiler ve kurumlar için yasal zorunluluk taşıyan bu loglama sisteminin kurulabilmesi noktasında Actspot gibi yazılım çözümlerinden yararlanılabiliyor.

Bu loglama sistemleri sayesinde internet ağını kullanan tüm kullanıcıların kayıt altına alınması sağlanabiliyor. Vatandaşlık bilgisiyle birlikte ağda gerçekleştirdiği tüm hareketleri kayıt altına alınıyor. Bu şekilde herhangi bir suç unsuru söz konusu olduğunda gerekli olan işlemlerin ilgili merciiler tarafından en hızlı şekilde gerçekleştirilebilmesi mümkün oluyor. Aynı zamanda da bilişim suçlarına karşı önleyici bir tedbir etkisi de bu 5651 sayılı kanuna göre loglama sistemi ile sağlanabilmektedir.

Kanun maddesi kapsamında kapsam dahilinde bulunan kurum ve kişiler tarafından yerine getirilmesi gereken sorumluklar sırasıyla;

Ağı kullanan kullanıcıların, yasal içerik kapsamı dışındaki web sayfalarına erişimlerinin önlenmesi,

Zaman ve tarih mührüyle kullanıcıların erişim log ve kayıtlarının alınması,

İnternet ağıan bağlı kullanıcılarına ait iç IP loglarının alınması,

Web sayfası mevcudiyeti söz konusuysa, buraya dışarıdan gelenlerin erişim log ve kayıtlarını alması,

Gerekmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi noktasında hazır sistemli ve bulut tabanlı hotspot çözümleri bulunmaktadır. Bu şekilde daha pratik biçimde kanuna uygun şekilde toplu internet ağı hizmetinin verilebilmesi mümkündür.