PHP İle Dosya Sıkıştırma İşlemi

tarafından
7710
PHP İle Dosya Sıkıştırma İşlemi

Zaman zaman php ile dosya indirme işleri yapıyoruz ya birden çok dosya olursa ne yapacağız. Sıkıştıracağız :)))

Nasılmı çok basit bknz : https://php.net/manual/tr/book.zip.php

  
    // Klasör yolu | Burda storage sabiti benım dosyaları sakladıgım klasorun yolunu tanımlıyor. 
    $dirpath = storage.'/'.$klasor;
    
    // Dizini açalım içindeki dosyaları okuyup sıkıştıraacağız.
    $dizin = opendir($dirpath);
    
    // Zip sınıfını çağıralım
    $zip = new ZipArchive;
    
    // Oluşturacağımız zip klasorunun yolu 
    $zip_yolu =$filepath.'/'. $klasor.'.zip';
    
      
    if(!file_exists($zip_yolu)) { // aynı ısımlı zip dosyası var mı  
    
      if ($zip->open($zip_yolu, ZipArchive::CREATE) === TRUE) {
        $i=0;
        while($dosya = readdir($dizin)) { // klasordeki dosyaları döndürelim

          if( $dosya != '.' && $dosya !='..'){

            $zip->addFile($filepath.'/'.$dosya, $i.'-'.$dosya); // addFile -> ile zip arşivine dosyaları ekleyelim 
            $i=$i+1; // Bu $i değişkeninin dosyları numaralandırmak için koydum isterseniz kaldırabilirsiinz.
          }
        }

        $zip->setArchiveComment('Bu zip dosyası yorum ekleyebilirsiniz.');
        $zip->close(); // işlemler bitti zip dosyasını oluşturalım.

      }
    }else{
      echo ' böyle bir zip dosyası zaten var ' ;
    }
  
    
    echo 'Zip dosyası şurda : '.$zip_yolu;
  

Kod içerisinde yorumlara dikkat ederek zipleme işlerini basitçe halledebilirsiniz. Kolay gelsin.