5651 Sayılı Kanun Gereklilikleri, Log Kaydı ve İp Log İmzalama

Toros

Administrator
Yönetici
İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

Kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ilgili yasa ile 2 başlık altında ele alınmıştır. İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri MADDE 4 ve Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri Madde 5

İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

MADDE 4 – (1) İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri şunlardır:

a) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini kullanmak.

b) Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl süre ile saklamak.

c) Kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayan toplu kullanım sağlayıcılar, kısa mesaj servisi (sms) ve benzeri yöntemlerle kullanıcıları tanımlayacak sistemleri kurmak.

(2) İnternet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sisteminin yanı sıra, ilave tedbir olarak güvenli internet hizmeti de alabilirler.

Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) Ticarî amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri şunlardır:

a) Mülki idare amirinden izin belgesi almak,

b) Ailenin ve çocukların korunması ile konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini ve güvenli internet hizmetini kullanmak,

c) Kullanılan içerik filtreleme sistemini aktif ve güncel halde bulundurarak, herhangi bir müdahale ile devre dışı kalmasını önlemek,

ç) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak, sabit IP kullanmak ve sabit IP değişikliklerini on beş gün içerisinde mülki idare amirliklerine bildirmek,

d) Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl süre ile saklamak,

e) (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri iki yıl süre ile saklamak,

f) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre işyerinin kapatılmasının veya devrinin on beş gün içinde yetkili mülki idare amirliğine bildirmek ve izin belgesini teslim etmek.


Her iki madde de toplu kullanım sağlayıcılarına yönelik olup Madde 4 verdiği hizmet karşılığında ticari bir amaç gütmeyen (verilen hizmet karşılığında para talep edilmeyen) asıl amacın müşteri memnuniyeti ve daha fazla hizmet sunmak olduğu otel, yurt, cafe, restoran, hastane, AVM gibi müşterilerine ücretsiz İnternet hizmeti veren işletmeleri kapsamakla birlikte Madde 5 te verdiği hizmet karşılığında ticari bir amaç güden (verilen hizmet karşılığında para talep edilen) İnternet cafe gibi işletmeleri kapsamaktadır.

5651 Nolu Yasa ile her iki madde de de belirtilen ister ticari ister ticari olmayan kullanımlara yönelik log kayıtlarının tutulması yasa ile denetim altına alınmıştır.

Log Kaydı Nedir?

Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş zamanını ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgileri, hedef IP adresi, bir veya birden fazla IP adresinin portlar aracılığı ile kullanıcılara paylaştırılması yöntemi ile sunulan internet erişim hizmetinde kullanıcıya tahsis edilen gerçek IP ve port bilgilerinin tutulmasıdır.

İp Log İmzalamak

Çeşitli yöntemlerle oluşturulan dahili IP dağıtım loglarının doğruluk ve bütünlüğünün korunması için, bu log dosyalarının girdi olarak alınarak, elektronik imzasının oluşturulması gerekmektedir. İmzalama işlemi, iç IP dağıtım loglarının internetten alınan güncel zaman bilgisiyle işlemden geçirilmesiyle gerçekleştirilir.

İmzalı İp Log Kayıtları Ne Kadar Süre Saklanmalıdır?

Her ne amaçla olursa olsun İster MADDE 4 ister MADDE 5 kapsamında Log Kayıtları iki yıl süre ile saklanmak zorundadır.

Yeni Yönetmelik'te;

“MADDE 5 – (1) c) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının (İnternet Kafelerin) yükümlülüklerinden olan Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak.” bendi

“MADDE 5 – (1) b) Ailenin ve çocukların korunması ile konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini ve güvenli internet hizmetini kullanmak,” şeklinde değiştirilmiştir.